zde se nacházíte:
Úvod > Hotel > Historie sýpky

Historie sýpky

Sýpka nese jméno císaře Františka Štěpána Lotrinského (1708 – 1765), manžela české a uherské královny Marie Terezie (1717 – 1780). Ještě jako mladý vévoda lotrinský projevil František Štěpán mimořádné vlohy v oblasti obchodu a podnikání. Díky dědictví po své sestřenici Anně Marii Luise Medicejské mohl investovat a zakládat četné manufaktury (keramika, bavlněné tkaniny). Záhy převzal veškeré zásobování habsburské armády, založil několik bank a svými soukromými financemi půjčoval rakouské státní pokladně. Marie Terezie mu od roku 1763 přenechala finanční správu habsburského soustátí. Sýpka, v níž se nachází hotel Lotrinský, byla dostavěna v roce 1780 jako tzv. kontribuční sýpka, do níž byly odváděny naturální dávky z velkopavlovického panství. Do sýpky se dalo uskladnit 12 000 – 14 000 měřic obilí.

Z novodobé historie připomeneme rok 1993, kdy 28. července kolem 20. hodiny na střeše sýpky vypukl požár. Na místě zasahovalo 18 hasičských jednotek, škoda dosáhla 1,5 mil. Kč a střecha o rozloze 1 400 m2 kompletně shořela.